Close

New articles

Svarīgas izmaiņas jaunajā, 2022. gadā gaida pensionārus

Iedzīvotājiem, kuriem tuvojas pensionēšanās vecums, savukārt jāņem vērā, ka no šā gada janvāra pensiju var pieprasīt brīdī, kad ir sasniegts 64 gadu un trīs mēnešu vecums. Joprojām var pensionēties arī priekšlaicīgi.

Pensijas neapliekamais minimums būtiski augs vasarā

Pagājušajā gadā viens no svarīgākajiem valdības pieņemtajiem lēmumiem pensiju jomā bija pensionāra neapliekamā minimuma palielināšana. Politiķu vēlme (jāatgādina, ka ar nodokli neapliekamā minimuma celšana līdz

500 eiro ir Jaunās konservatīvās partijas, ko pārstāv labklājības ministrs Gatis Eglītis, politiska apņemšanās) bija celt šo minimumu uzreiz līdz 500 eiro jau no jaunā gada sākuma, tomēr, ņemot vērā šī lēmuma ietekmi uz valsts budžetu (mazāki nodokļu ieņēmumi), valdība vienojās neapliekamā minimuma celšanu īstenot divās kārtās. Labklājības ministrijas sākotnējo prioritāro pasākumu sarakstā pat bija iekļauts priekšlikums palielināt šo minimumu līdz 500 eiro, un šis priekšlikums provizoriski skartu 129 100 Latvijas pensiju saņēmēju (pensijas saņem ne tikai seniori, bet arī cilvēki ar invaliditāti). Labklājības ministrijas dati rāda, ka šā priekšlikuma fiskālā

ietekme jeb provizoriskais budžeta ieņēmumu samazinājums 2022. gadā un turpmāk katru gadu būtu 29 miljoni eiro. Pašlaik pensionāriem jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par summu, kas lielāka par 330 eiro.

Tātad no 2022. gada 1. janvāra un līdz 30. jūnijam pensionāra neapliekamais minimums būs 2100 eiro pusgadā jeb 350 eiro mēnesī, par 20 eiro lielāks, nekā tas bija 2021. gadā.

Savukārt no 2022. gada 1. jūlija pensionāra neapliekamais minimums tiks palielināts līdz 3000 eiro pusgadā jeb 500 eiro mēnesī. Kopējā pensijas apmērā ieskaita arī piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. 31. decembrim. Iedzīvotāju ienākuma nodokli no jūlija nemaksās tie pensionāri, kuru pensija kopā ar piemaksu nebūs lielāka par 500 eiro. Savukārt pārējie seniori maksās nodokli no summas virs 500 eiro.


Svarīgas izmaiņas jaunajā, 2022. gadā gaida pensionārus

Iedzīvotājiem, kuriem tuvojas pensionēšanās vecums, savukārt jāņem vērā, ka no šā gada janvāra pensiju var pieprasīt brīdī, kad ir sasniegts 64 gadu un trīs mēnešu vecums. Joprojām var pensionēties arī priekšlaicīgi.

Pensijas neapliekamais minimums būtiski augs vasarā

Pagājušajā gadā viens no svarīgākajiem valdības pieņemtajiem lēmumiem pensiju jomā bija pensionāra neapliekamā minimuma palielināšana. Politiķu vēlme (jāatgādina, ka ar nodokli neapliekamā minimuma celšana līdz

500 eiro ir Jaunās konservatīvās partijas, ko pārstāv labklājības ministrs Gatis Eglītis, politiska apņemšanās) bija celt šo minimumu uzreiz līdz 500 eiro jau no jaunā gada sākuma, tomēr, ņemot vērā šī lēmuma ietekmi uz valsts budžetu (mazāki nodokļu ieņēmumi), valdība vienojās neapliekamā minimuma celšanu īstenot divās kārtās. Labklājības ministrijas sākotnējo prioritāro pasākumu sarakstā pat bija iekļauts priekšlikums palielināt šo minimumu līdz 500 eiro, un šis priekšlikums provizoriski skartu 129 100 Latvijas pensiju saņēmēju (pensijas saņem ne tikai seniori, bet arī cilvēki ar invaliditāti). Labklājības ministrijas dati rāda, ka šā priekšlikuma fiskālā

ietekme jeb provizoriskais budžeta ieņēmumu samazinājums 2022. gadā un turpmāk katru gadu būtu 29 miljoni eiro. Pašlaik pensionāriem jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par summu, kas lielāka par 330 eiro.

Tātad no 2022. gada 1. janvāra un līdz 30. jūnijam pensionāra neapliekamais minimums būs 2100 eiro pusgadā jeb 350 eiro mēnesī, par 20 eiro lielāks, nekā tas bija 2021. gadā.

Savukārt no 2022. gada 1. jūlija pensionāra neapliekamais minimums tiks palielināts līdz 3000 eiro pusgadā jeb 500 eiro mēnesī. Kopējā pensijas apmērā ieskaita arī piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. 31. decembrim. Iedzīvotāju ienākuma nodokli no jūlija nemaksās tie pensionāri, kuru pensija kopā ar piemaksu nebūs lielāka par 500 eiro. Savukārt pārējie seniori maksās nodokli no summas virs 500 eiro.