Close

New articles

Ještě mi nebylo čtyřicet a mám vyšší tlak - vážně to musím řešit?

V roce 2011 byla polovina populace ČR mladší 40 let a tato věková hranice je obecně brána jako hranice mládí, i když se zvyšujícím se průměrným dožitím člověka a jeho lepší zdravotní kondicí se předpokládá zvyšování i tohoto limitu. "Mladší lidé obecně méně tíhnou k aktivní kardiovaskulární prevenci a mnoho z nich nemá o hodnotách vlastních rizikových faktorů, jako je výše krevního tlaku a hladina LDL-cholesterolu, žádné povědomí.

Důvodem mohou být jiné životní priority a nižší psychologická urgence problémů stáří, jako je nemoc nebo smrt," vysvětluje ignoraci varovných příznaků u lidí pod čtyřicítkou kardioložka MUDr. Eva Kociánová, Ph.D., z I. interní kardiologické kliniky FN a LF UP Olomouc.

40 % národa s hypertenzí? Velká část o tom nemá tušení!

Prevalence neboli výskyt hypertenze v dospělé populaci ČR se udává jako 40% a výrazně se zvyšuje s věkem. Ve výše zmíněné kategorii 25-40 let je to 19-30 % u mužů a 5-17 % u žen. To jistě není zanedbatelné číslo, zvláště když pomyslíme, že třetina osob o svém onemocnění neví.

Doktorka Kociánová navíc varuje: "V odborných kruzích je navíc v posledních letech diskutovaná hranice diagnózy hypertenze 140/90 milimetrů rtuti, protože literatura přináší důkazy o tom, že jakékoli zvýšení krevního tlaku nad optimum, což je krevní tlak nižší než 120/70 milimetrů rtuti, již může způsobovat předčasné stárnutí orgánů a arteriálního stromu. Pokud bychom vzali v potaz nižší hodnotu bezpečné hranice krevního tlaku, bylo by jedinců vhodných k intenzivním režimovým a případně farmakologickým opatřením mnohem více."

Čím déle váháte s léčbou, tím více nevratných změn!

Léčba zvýšeného krevního tlaku u mladší populace bývá podceňována, a to jak pacienty, tak někdy i lékaři. "Víme přitom, že čím delší dobu elevace krevního tlaku trvá, tím vyšší je pravděpodobnost vzniku nevratných orgánových změn. Vznikne-li tedy hypertenze například ve 30 letech věku, předpokládá se trvání onemocnění o několik desítek let delší než u pacientů s nově diagnostikovanou hypertenzí v 60 letech. Přitom už tři měsíce nedobře kontrolované hypertenze mohou na cévách a orgánech způsobit změny a ovlivnit prognózu," vysvětluje kardioložka.

Mohou to odnést ledviny

Jednou z obávaných komplikací hypertenze je nedostatečnost funkce ledvin. Dlouholetým sledováním 2,7 milionů adolescentních rekrutů izraelské armády bylo zjištěno, že ti, kteří měli hypertenzi, měli v následujících desetiletích dvojnásobně vyšší šanci terminálního selhání ledvin vyžadujícího dialýzu nebo transplantaci ledvin. V jiné studii bylo prokázáno, že nejvyšší riziko úmrtí při nově zjištěné diagnóze vysokého krevního tlaku mají ze všech věkových kategorií jedinci mladší 45 let. Odkládání léčby vysokého krevního tlaku u mladých pacientů tak může až 2,5krát zvýšit jejich riziko úmrtí proti ostatní populaci.

Riziko zjistíte snadno domácím měřením

I mírné zvýšení krevního tlaku by mělo být diagnostikováno a řešeno co nejdříve. Je proto potřeba na tento rizikový faktor myslet a ideálně si pravidelně kontrolovat krevní tlak validovaným domácím tlakoměrem (mezi ty patří např. zn. Omron) a při opakovaném zjištění domácího tlaku nad 135/85 pak kontaktovat svého lékaře. Podle doktorky Kociánové se u jinak zdravých pacientů může začít režimovými opatřeními, ale ze zkušenosti lékařů vyplývá, že jen velmi malá část mladých pacientů s nově diagnostikovanou hypertenzí dokáže natolik razantně změnit svůj životní styl, aby nemuselo být přikročeno k léčbě léky na vysoký tlak.

Tyto přípravky jsou dlouhodobě ozkoušené a bezpečné i při dlouhodobém podávání a prokazatelně snižují nemocnost a úmrtnost. Je třeba na ně pohlížet jako léky preventivní, které zabraňují vzniku nevratných změn na orgánech a následným komplikacím, jako je cévní mozková příhoda, ischemická choroba srdeční, selhání srdce, arytmie, selhání ledvin, erektilní dysfunkce a hlavně úmrtí z kardiovaskulárních příčin.

Ještě mi nebylo čtyřicet a mám vyšší tlak - vážně to musím řešit?

V roce 2011 byla polovina populace ČR mladší 40 let a tato věková hranice je obecně brána jako hranice mládí, i když se zvyšujícím se průměrným dožitím člověka a jeho lepší zdravotní kondicí se předpokládá zvyšování i tohoto limitu. "Mladší lidé obecně méně tíhnou k aktivní kardiovaskulární prevenci a mnoho z nich nemá o hodnotách vlastních rizikových faktorů, jako je výše krevního tlaku a hladina LDL-cholesterolu, žádné povědomí.

Důvodem mohou být jiné životní priority a nižší psychologická urgence problémů stáří, jako je nemoc nebo smrt," vysvětluje ignoraci varovných příznaků u lidí pod čtyřicítkou kardioložka MUDr. Eva Kociánová, Ph.D., z I. interní kardiologické kliniky FN a LF UP Olomouc.

40 % národa s hypertenzí? Velká část o tom nemá tušení!

Prevalence neboli výskyt hypertenze v dospělé populaci ČR se udává jako 40% a výrazně se zvyšuje s věkem. Ve výše zmíněné kategorii 25-40 let je to 19-30 % u mužů a 5-17 % u žen. To jistě není zanedbatelné číslo, zvláště když pomyslíme, že třetina osob o svém onemocnění neví.

Doktorka Kociánová navíc varuje: "V odborných kruzích je navíc v posledních letech diskutovaná hranice diagnózy hypertenze 140/90 milimetrů rtuti, protože literatura přináší důkazy o tom, že jakékoli zvýšení krevního tlaku nad optimum, což je krevní tlak nižší než 120/70 milimetrů rtuti, již může způsobovat předčasné stárnutí orgánů a arteriálního stromu. Pokud bychom vzali v potaz nižší hodnotu bezpečné hranice krevního tlaku, bylo by jedinců vhodných k intenzivním režimovým a případně farmakologickým opatřením mnohem více."

Čím déle váháte s léčbou, tím více nevratných změn!

Léčba zvýšeného krevního tlaku u mladší populace bývá podceňována, a to jak pacienty, tak někdy i lékaři. "Víme přitom, že čím delší dobu elevace krevního tlaku trvá, tím vyšší je pravděpodobnost vzniku nevratných orgánových změn. Vznikne-li tedy hypertenze například ve 30 letech věku, předpokládá se trvání onemocnění o několik desítek let delší než u pacientů s nově diagnostikovanou hypertenzí v 60 letech. Přitom už tři měsíce nedobře kontrolované hypertenze mohou na cévách a orgánech způsobit změny a ovlivnit prognózu," vysvětluje kardioložka.

Mohou to odnést ledviny

Jednou z obávaných komplikací hypertenze je nedostatečnost funkce ledvin. Dlouholetým sledováním 2,7 milionů adolescentních rekrutů izraelské armády bylo zjištěno, že ti, kteří měli hypertenzi, měli v následujících desetiletích dvojnásobně vyšší šanci terminálního selhání ledvin vyžadujícího dialýzu nebo transplantaci ledvin. V jiné studii bylo prokázáno, že nejvyšší riziko úmrtí při nově zjištěné diagnóze vysokého krevního tlaku mají ze všech věkových kategorií jedinci mladší 45 let. Odkládání léčby vysokého krevního tlaku u mladých pacientů tak může až 2,5krát zvýšit jejich riziko úmrtí proti ostatní populaci.

Riziko zjistíte snadno domácím měřením

I mírné zvýšení krevního tlaku by mělo být diagnostikováno a řešeno co nejdříve. Je proto potřeba na tento rizikový faktor myslet a ideálně si pravidelně kontrolovat krevní tlak validovaným domácím tlakoměrem (mezi ty patří např. zn. Omron) a při opakovaném zjištění domácího tlaku nad 135/85 pak kontaktovat svého lékaře. Podle doktorky Kociánové se u jinak zdravých pacientů může začít režimovými opatřeními, ale ze zkušenosti lékařů vyplývá, že jen velmi malá část mladých pacientů s nově diagnostikovanou hypertenzí dokáže natolik razantně změnit svůj životní styl, aby nemuselo být přikročeno k léčbě léky na vysoký tlak.

Tyto přípravky jsou dlouhodobě ozkoušené a bezpečné i při dlouhodobém podávání a prokazatelně snižují nemocnost a úmrtnost. Je třeba na ně pohlížet jako léky preventivní, které zabraňují vzniku nevratných změn na orgánech a následným komplikacím, jako je cévní mozková příhoda, ischemická choroba srdeční, selhání srdce, arytmie, selhání ledvin, erektilní dysfunkce a hlavně úmrtí z kardiovaskulárních příčin.