Close

New articles

Utrpěl nemoc z povolání, návrat do práce byl krušný

Pan Josef pracoval pro společnost vyrábějící plastové součástky. Při výrobním procesu vznikaly škodlivé látky, které muži výrazně poškodily zdraví. Dostal silné astma, které bylo potvrzeno jako nemoc z povolání. Po dlouhých peripetiích a za pomoci odborníků nakonec získal odškodnění, problémy ale nastaly, když chtěl řešit budoucnost.

Když mu skončila nemocenská, požádal o ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů a tak by mu vznikl nárok na odstupné ve výši 12 platů. To ale firma odmítla, a muže přeřadila na jinou pozici. Místo ovšem bylo pro astmatika nevhodné, Josefův zdravotní stav se zhoršil, navíc mu zaměstnavatel dávat výtky i za drobné, ne-li občas vymyšlené chyby, Nakonec se Josef rozhodl podat výpověď sám.

„Ani v takové situaci není třeba se vzdávat. Pokud bylo zdraví při výkonu práce poškozeno vážně a člověk už vinou následků nemoci z povolání nemůže najít stejně dobře placenou práci, má nárok na doživotní rentu,“ upozorňuje Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia.

Denně se stane 110 pracovních úrazů

V České republice se ročně při výkonu práce zraní více než 40 tisíc zaměstnanců. „Denně se stane průměrně 110 pracovních úrazů, každý čtvrtý den dojde ke smrtelnému pracovnímu úrazu,“ říká generální inspektor Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) Rudolf Hahn.

O tom, zda jde o pracovní úraz, rozhodne zaměstnavatel na základě vlastního šetření příčin a okolností. Pokud dojde ke sporu o uznání pracovního úrazu, je možné jej řešit pouze soudní cestou. „Pracovní úraz oznamuje sám zaměstnavatel, tady doporučujeme, aby si poškozený sám pohlídal, že úraz bude zaznamenám v tzv. Knize úrazů, kterou je zaměstnavatel povinen vést,“ radí Richard Kolibač ze SÚIP.

Každý osmý pracovník, který utrpí závažný pracovní úraz, se už nevrátí ke své původní profesi. A i ti, kteří by pracovat chtěli, často narazí na problém.

„Ačkoli se zaměstnanci zraní při plnění pracovních úkolů pro jejich firmu, někteří zaměstnavatelé neváhají sáhnout po neférových způsobech, jak jim znepříjemnit nejen cestu k odškodnění, ale i návrat do práce,“ říká Tomáš Beck.

Na co si dávat pozor a jaká jsou vaše práva v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, shrnují odborníci z Vindicia.

1.Jiná práce, ale za stejný plat

Jestliže po návratu do zaměstnání nemůžete kvůli psychickým či fyzickým dopadům úrazu nebo nemoci z povolání vykonávat svou původní profesi, má zaměstnavatel povinnost nabídnout vám takovou práci, na kterou stačíte, ovšem plat musí zůstat stejný jako před úrazem. Pokud se poraní zkušený technik, který zastává odbornou práci, ale vinou úrazu už se k montážím vrátit nemůže, a zaměstnavatel mu nabídne například pozici v kanceláři, která je výrazně méně fyzicky náročná, bude stále pobírat původní plat technika.

2.Končíte ze zdravotních důvodů? Odškodnění bude vysoké

Ne vždy je pro zaměstnavatele možné převést pracovníka na jinou pozici.

V takovém případě je možné rozvázání pracovního poměru, kdy ovšem poškozenému náleží vysoké odškodnění. Kompenzace dosahuje výše dvanáctinásobku průměrného výdělku.

3.Výpověď dohodou nepodepisujte

Nikdy se nenechte donutit k tomu, že podepíšete výpověď dohodou. V takovém okamžiku je totiž výrazně těžší domoci se 12měsíčního odškodnění, na které máte nárok. Abyste měli nárok na 12 platů, musí být výpověď ze zdravotních důvodů po pracovním úraze a za situace, kdy firma nenabídla jinou práci za stejnou mzdu – zároveň platí, že člověk musel být zaměstnán na dobu neurčitou.

4.Jistotou je renta

Pojem renta je velmi důležitý, protože řeší situace, kdy kvůli pracovnímu úrazu nezvládnete původní práci a firma vám nenabídne jinou za stejné peníze. Nemusí jít o žádnou zákeřnost, všechny lehčí pozice mohou být jednoduše dávno obsazeny. Pak můžete požadovat rentu, tedy dorovnání na původní mzdu před úrazem. Částku hradí pojišťovna.

5.Nenechte se zmanipulovat

Kombinace zoufalé situace a stresu poraněných pracovníků stejně jako nízkého povědomí o právech a nárocích nefér zaměstnavatelům nahrává. Proto si vždy vezměte dostatek prostoru na rozmyšlenou a na prostudování vaší situace, popřípadě zvolte konzultaci s experty.

Utrpěl nemoc z povolání, návrat do práce byl krušný

Pan Josef pracoval pro společnost vyrábějící plastové součástky. Při výrobním procesu vznikaly škodlivé látky, které muži výrazně poškodily zdraví. Dostal silné astma, které bylo potvrzeno jako nemoc z povolání. Po dlouhých peripetiích a za pomoci odborníků nakonec získal odškodnění, problémy ale nastaly, když chtěl řešit budoucnost.

Když mu skončila nemocenská, požádal o ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů a tak by mu vznikl nárok na odstupné ve výši 12 platů. To ale firma odmítla, a muže přeřadila na jinou pozici. Místo ovšem bylo pro astmatika nevhodné, Josefův zdravotní stav se zhoršil, navíc mu zaměstnavatel dávat výtky i za drobné, ne-li občas vymyšlené chyby, Nakonec se Josef rozhodl podat výpověď sám.

„Ani v takové situaci není třeba se vzdávat. Pokud bylo zdraví při výkonu práce poškozeno vážně a člověk už vinou následků nemoci z povolání nemůže najít stejně dobře placenou práci, má nárok na doživotní rentu,“ upozorňuje Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia.

Denně se stane 110 pracovních úrazů

V České republice se ročně při výkonu práce zraní více než 40 tisíc zaměstnanců. „Denně se stane průměrně 110 pracovních úrazů, každý čtvrtý den dojde ke smrtelnému pracovnímu úrazu,“ říká generální inspektor Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) Rudolf Hahn.

O tom, zda jde o pracovní úraz, rozhodne zaměstnavatel na základě vlastního šetření příčin a okolností. Pokud dojde ke sporu o uznání pracovního úrazu, je možné jej řešit pouze soudní cestou. „Pracovní úraz oznamuje sám zaměstnavatel, tady doporučujeme, aby si poškozený sám pohlídal, že úraz bude zaznamenám v tzv. Knize úrazů, kterou je zaměstnavatel povinen vést,“ radí Richard Kolibač ze SÚIP.

Každý osmý pracovník, který utrpí závažný pracovní úraz, se už nevrátí ke své původní profesi. A i ti, kteří by pracovat chtěli, často narazí na problém.

„Ačkoli se zaměstnanci zraní při plnění pracovních úkolů pro jejich firmu, někteří zaměstnavatelé neváhají sáhnout po neférových způsobech, jak jim znepříjemnit nejen cestu k odškodnění, ale i návrat do práce,“ říká Tomáš Beck.

Na co si dávat pozor a jaká jsou vaše práva v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, shrnují odborníci z Vindicia.

1.Jiná práce, ale za stejný plat

Jestliže po návratu do zaměstnání nemůžete kvůli psychickým či fyzickým dopadům úrazu nebo nemoci z povolání vykonávat svou původní profesi, má zaměstnavatel povinnost nabídnout vám takovou práci, na kterou stačíte, ovšem plat musí zůstat stejný jako před úrazem. Pokud se poraní zkušený technik, který zastává odbornou práci, ale vinou úrazu už se k montážím vrátit nemůže, a zaměstnavatel mu nabídne například pozici v kanceláři, která je výrazně méně fyzicky náročná, bude stále pobírat původní plat technika.

2.Končíte ze zdravotních důvodů? Odškodnění bude vysoké

Ne vždy je pro zaměstnavatele možné převést pracovníka na jinou pozici.

V takovém případě je možné rozvázání pracovního poměru, kdy ovšem poškozenému náleží vysoké odškodnění. Kompenzace dosahuje výše dvanáctinásobku průměrného výdělku.

3.Výpověď dohodou nepodepisujte

Nikdy se nenechte donutit k tomu, že podepíšete výpověď dohodou. V takovém okamžiku je totiž výrazně těžší domoci se 12měsíčního odškodnění, na které máte nárok. Abyste měli nárok na 12 platů, musí být výpověď ze zdravotních důvodů po pracovním úraze a za situace, kdy firma nenabídla jinou práci za stejnou mzdu – zároveň platí, že člověk musel být zaměstnán na dobu neurčitou.

4.Jistotou je renta

Pojem renta je velmi důležitý, protože řeší situace, kdy kvůli pracovnímu úrazu nezvládnete původní práci a firma vám nenabídne jinou za stejné peníze. Nemusí jít o žádnou zákeřnost, všechny lehčí pozice mohou být jednoduše dávno obsazeny. Pak můžete požadovat rentu, tedy dorovnání na původní mzdu před úrazem. Částku hradí pojišťovna.

5.Nenechte se zmanipulovat

Kombinace zoufalé situace a stresu poraněných pracovníků stejně jako nízkého povědomí o právech a nárocích nefér zaměstnavatelům nahrává. Proto si vždy vezměte dostatek prostoru na rozmyšlenou a na prostudování vaší situace, popřípadě zvolte konzultaci s experty.