Close

New articles

Jaké povinnosti a úkoly mají ti, kteří letos změnili zaměstnavatele

Běžný zaměstnanec většinou nepodává daňové přiznání. Stačí se obrátit na svého zaměstnavatele, požádat o tak zvané roční zúčtování daně a je po starostech. Při změně zaměstnání během roku rovněž nemusíte mít žádné starosti s vyplňováním růžového formuláře. Ovšem jen za určitých podmínek.

Základní podmínkou je, aby všechna zaměstnání, která během roku vystřídáte, na sebe navazovala.

U všech zaměstnavatelů přitom musíte podepsat prohlášení k dani. A třetí podmínkou je, mít příjmy jen z těchto navazujících zaměstnání. Tedy neprovozovat žádnou jinou výdělečnou činnost, která by zakládala daňovou povinnost.

Pokud je to i váš případ, čeká vás jediný úkol. Požádáte mzdovou účetní svého nového zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně, a to do 15. února 2023.

„Případný daňový přeplatek, například kvůli uplatnění daňových odpočtů, následně obdržíte ve výplatě po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2022. A to nejpozději ve výplatě za březen příštího roku,“ přibližuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Práce během výpovědní lhůty

Praxe ale přináší záludnosti, kdy i zaměstnanec musí podat daňové přiznání. Příkladem je pan Jaroslav z Prahy. Našel si lépe placenou práci a původnímu zaměstnavateli dal na konci srpna výpověď. Dvouměsíční výpovědní doba mu začala běžet od 1. září 2022.

Jenomže nový zaměstnavatel potřeboval, aby pro něj začal pracovat již během výpovědní lhůty, a to od začátku října. Jaroslav na nabídku kývl, peníze navíc se mu hodily a časově se to dalo skloubit. Měl na výběr zvolit zkrácený úvazek nebo pro nového zaměstnavatele pracovat na dohodu o pracovní činnosti. Rozhodl se pro zkrácený úvazek. V jednom měsíci, konkrétně v říjnu 2022, tak měl příjem od dvou zaměstnavatelů současně.

„V případě, že je alespoň v jednom měsíci daného roku odvedena zálohová daň z příjmů ze dvou zaměstnání, potom vzniká povinnost podat za příslušný rok daňové přiznání,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.

Zjednodušený daňový formulář

Jaroslava tak čeká povinnost, aby za rok 2022 vyplnil růžový formulář a podal daňové přiznání k dani z příjmu sám. Má však příjmy jen jako zaměstnanec. Slovy zákona to znamená, že je daňový poplatník s příjmy pouze ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů.

Může proto vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. V něm uplatní všechny daňové slevy a daňové odpočty, na které má nárok. A do přílohy připojí potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozího zaměstnavatele.

„Při příjmech pouze ze závislé činnosti se nikdy nevyplňují přehledy pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, veškeré platby na sociální a zdravotní pojištění jsou splněny měsíčními srážkami z výplaty během roku,“ dodává daňová poradkyně.

Platba zdravotního pojištění jako OBZP

V praxi však dochází k situacím, že nové zaměstnání nenavazuje ihned na původní zaměstnání. „V případě, že mezera v zaměstnání je delší než jeden kalendářní měsíc a nedojde k registraci na úřadu práce, tak vzniká povinnost platit zdravotní pojištění,“ upozorňuje daňová poradkyně.

Během takové mezery v pojištění jsou totiž pojištěnci vedeni jako osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), což znamená hradit si zdravotní pojištění z vlastní kapsy. Odvody na zdravotní pojištění v roce 2022 u OBZP činí 2 187 korun za každý měsíc.

„Při změně zaměstnání je ideální, když nové zaměstnání navazuje na to původní, pokud tomu tak není, je vhodné se registrovat na úřadu práce,“ doporučuje Gabriela Ivanco. Za občany v evidenci na úřadu práce totiž platí zdravotní pojištění stát.

Jaké povinnosti a úkoly mají ti, kteří letos změnili zaměstnavatele

Běžný zaměstnanec většinou nepodává daňové přiznání. Stačí se obrátit na svého zaměstnavatele, požádat o tak zvané roční zúčtování daně a je po starostech. Při změně zaměstnání během roku rovněž nemusíte mít žádné starosti s vyplňováním růžového formuláře. Ovšem jen za určitých podmínek.

Základní podmínkou je, aby všechna zaměstnání, která během roku vystřídáte, na sebe navazovala.

U všech zaměstnavatelů přitom musíte podepsat prohlášení k dani. A třetí podmínkou je, mít příjmy jen z těchto navazujících zaměstnání. Tedy neprovozovat žádnou jinou výdělečnou činnost, která by zakládala daňovou povinnost.

Pokud je to i váš případ, čeká vás jediný úkol. Požádáte mzdovou účetní svého nového zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně, a to do 15. února 2023.

„Případný daňový přeplatek, například kvůli uplatnění daňových odpočtů, následně obdržíte ve výplatě po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2022. A to nejpozději ve výplatě za březen příštího roku,“ přibližuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Práce během výpovědní lhůty

Praxe ale přináší záludnosti, kdy i zaměstnanec musí podat daňové přiznání. Příkladem je pan Jaroslav z Prahy. Našel si lépe placenou práci a původnímu zaměstnavateli dal na konci srpna výpověď. Dvouměsíční výpovědní doba mu začala běžet od 1. září 2022.

Jenomže nový zaměstnavatel potřeboval, aby pro něj začal pracovat již během výpovědní lhůty, a to od začátku října. Jaroslav na nabídku kývl, peníze navíc se mu hodily a časově se to dalo skloubit. Měl na výběr zvolit zkrácený úvazek nebo pro nového zaměstnavatele pracovat na dohodu o pracovní činnosti. Rozhodl se pro zkrácený úvazek. V jednom měsíci, konkrétně v říjnu 2022, tak měl příjem od dvou zaměstnavatelů současně.

„V případě, že je alespoň v jednom měsíci daného roku odvedena zálohová daň z příjmů ze dvou zaměstnání, potom vzniká povinnost podat za příslušný rok daňové přiznání,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.

Zjednodušený daňový formulář

Jaroslava tak čeká povinnost, aby za rok 2022 vyplnil růžový formulář a podal daňové přiznání k dani z příjmu sám. Má však příjmy jen jako zaměstnanec. Slovy zákona to znamená, že je daňový poplatník s příjmy pouze ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů.

Může proto vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. V něm uplatní všechny daňové slevy a daňové odpočty, na které má nárok. A do přílohy připojí potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozího zaměstnavatele.

„Při příjmech pouze ze závislé činnosti se nikdy nevyplňují přehledy pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, veškeré platby na sociální a zdravotní pojištění jsou splněny měsíčními srážkami z výplaty během roku,“ dodává daňová poradkyně.

Platba zdravotního pojištění jako OBZP

V praxi však dochází k situacím, že nové zaměstnání nenavazuje ihned na původní zaměstnání. „V případě, že mezera v zaměstnání je delší než jeden kalendářní měsíc a nedojde k registraci na úřadu práce, tak vzniká povinnost platit zdravotní pojištění,“ upozorňuje daňová poradkyně.

Během takové mezery v pojištění jsou totiž pojištěnci vedeni jako osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), což znamená hradit si zdravotní pojištění z vlastní kapsy. Odvody na zdravotní pojištění v roce 2022 u OBZP činí 2 187 korun za každý měsíc.

„Při změně zaměstnání je ideální, když nové zaměstnání navazuje na to původní, pokud tomu tak není, je vhodné se registrovat na úřadu práce,“ doporučuje Gabriela Ivanco. Za občany v evidenci na úřadu práce totiž platí zdravotní pojištění stát.