Close

New articles

Důchodové reformy v praxi

Zvažované záměry důchodové reformy nemohou v praxi uspět s ohledem na skutečnost nízké porodnosti, zavádění umělé inteligence namísto pracovníků do administrativy a do jiných rozmanitých pracovních oblastí a nástupu průmyslu 4.0, který povede k nižší zaměstnanosti, tedy k nižším výběrům sociálního pojištění. Kdežto těch, co budou potřebovat důchody nebo sociální dávky, bude hodně. Zdroje pro výplatu důchodů musí být proto nezbytně rozšířeny o zcela jiné typy, například po vzoru Norska odvody z těžby nerostných surovin.

Ostatně užitek z nerostných surovin na území republiky by měli mít všichni občané, nejen šťastlivci z řad podnikatelů a firem, které obdrží povolení k těžbě od státu.

Dalším doplňkovým zdrojem na výplatu důchodů, a to ve výši, aby byly zdroje rovny výdajům na důchody, by měly být odvody z obratu zboží a služeb. Tudíž výše procenta z obratu zboží a služeb by byla klouzavé hodnoty. Každý rok by výše procenta pro tyto odvody mohla být jiná.

Důchodové reformy v praxi

Zvažované záměry důchodové reformy nemohou v praxi uspět s ohledem na skutečnost nízké porodnosti, zavádění umělé inteligence namísto pracovníků do administrativy a do jiných rozmanitých pracovních oblastí a nástupu průmyslu 4.0, který povede k nižší zaměstnanosti, tedy k nižším výběrům sociálního pojištění. Kdežto těch, co budou potřebovat důchody nebo sociální dávky, bude hodně. Zdroje pro výplatu důchodů musí být proto nezbytně rozšířeny o zcela jiné typy, například po vzoru Norska odvody z těžby nerostných surovin.

Ostatně užitek z nerostných surovin na území republiky by měli mít všichni občané, nejen šťastlivci z řad podnikatelů a firem, které obdrží povolení k těžbě od státu.

Dalším doplňkovým zdrojem na výplatu důchodů, a to ve výši, aby byly zdroje rovny výdajům na důchody, by měly být odvody z obratu zboží a služeb. Tudíž výše procenta z obratu zboží a služeb by byla klouzavé hodnoty. Každý rok by výše procenta pro tyto odvody mohla být jiná.